Maaike WolfsMaaike is actief op verschillende gebieden. Overlappend is steeds het begrijpbaar maken van technische en bouwkundige taal.

Verduurzamen van gebouwen, projecten en bedrijven
”Verduurzamen kan al met kleine, eenvoudige stapjes gedaan worden.” Denk aan het plaatsen van LED verlichting of het hergebruiken van materialen. In een woning kan men denken aan het aanbrengen van spouwisolatie, enerzijds voor het comfort, anderzijds voor besparing op de energierekening. Natuurlijk kunnen ook grotere stappen gezet worden. Belangrijk is, dat de verandering past bij de gebruiker, het gebouw, het bedrijf en/of het project. Hulpmiddelen hierbij zijn methoden als GPR, BREEAM, Frisse Scholen en LEED. Maaike verzorgt scans en berekeningen waarmee in één oogopslag duidelijk is wat de status is van het project en de impact van een duurzame aanpassing.

Innoveren in de bouw
”De bouwwereld staat bekend als een conservatieve, degelijke wereld.” Het veranderen van deze wereld om duurzamer te gaan bouwen is daarom een fikse klus. Samen met anderen zoekt Maaike naar nieuwe manieren van samenwerken, betere methodes van communicatie en een betere manier van het bereiken van de particuliere klant. In dit pionierswerk is het belangrijk om een visie te hebben en inzichten te krijgen in de ontwikkelingen in de bouw, energie en mensheid.

De juiste technieken kiezen voor een huis/gebouw, al in de beginfase van het ontwerp
Voor veel mensen is bouwen iets wat ze niet dagelijks doen. En voor veel mensen is de technische en bouwkundige taal onbegrijpbaar.” Maaike vindt het erg belangrijk dat juist de gebruikers van een gebouw bepalen welke systemen gekozen worden. Met workshops, voorbeelden en gesprekken helpt Maaike de gebruiker of bewoner van een gebouw te kiezen voor de juiste systemen. Zo wordt er gekozen voor het ideale systeem of bedieningspaneel en de juiste installatie die de bewoner/gebruiker kan en wil gebruiken.

Definitef energielabel voor woningen
Voor woningen bent u verplicht door de wetgever om op een transactiemoment (verkoop of verhuur) een definitief energielabel te hebben. Maaike begeleidt de invulling en regelt de registratie.

EPA-label Utiliteit
Een EPA-label geeft de mate van duurzaamheid van een gebouw aan. In dit geval gaat het specifiek om utiliteitsgebouwen. Voor deze gebouwen is het vaak wettelijk verplicht bij verhuur of verkoop een energielabel te hebben, afhankelijk van de functie en openbaarheid van het gebouw. Daarnaast kunnen huurders of geldverstrekkers eisen stellen aan de gewenste classificatie van gebouwen. Maaike draagt zorg voor de opname van het gebouw, correcte invoer van de gebouwspecificaties en de officiële registratie van het EPA-label bij RVO. Daarnaast kan ze advies geven hoe een verbetering in de labelclassificering te maken is, het zogenaamde EPA-U maatwerkadvies.

Begeleiding realiseren van mantelzorgwoningen
In de huidige wet- en regelgeving, het Besluit omgevingsrecht (Bor), is geregeld, dat mensen eenvoudig een mantelzorgwoning in hun tuin mogen plaatsen. De gemeenten hebben aanvullende bepalingen geformuleerd. Helaas resulteert dit in verschillen per gemeente en helpt Maaike, met de wetgeving en het bestemmingsplan in gedachte, een mantelzorgwoning te realiseren.

Bloem