Maaike WolfsBloem

Maaike Wolfs is een creatieve en actieve bouwkundige, gespecialiseerd in duurzaamheid.

"Ik vind het belangrijk, dat een gebouw functioneel en eerlijk is. Het gebouw moet zich aanpassen aan de gebruiker, niet andersom. Een eerlijk gebouw is een gebouw waarin materialen toegepast zijn, die functioneren zoals ze bedoeld zijn. Glas is bedoeld voor daglicht, beton voor de fundering."

Maaike is in 2009 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ze heeft daar de bachelor Technische Innovatie Wetenschappen (Voorheen Techniek en Maatschappij, TeMa) en de master Contruction Management and Engineering gevolgd en afgerond. "Bij TeMa worden innovaties onderzocht in het licht van de samenleving en techniek. Voor mij zijn hier een paar belangrijke vragen uit ontstaan: waarom bouwen we huizen vanuit esthetisch oogpunt en waarom bouwen we nu zoals we al honderde jaren doen en niet zoals vandaag de dag technisch mogelijk is?" Deze opleiding heeft ze vervolg gegeven aan de Faculteit Bouwkunde. "Daar heb ik me nog meer verdiept in de sociale kant van bouwkundige problemen. Hoe zijn grote complexe projecten vanuit alle kanten (gebruiker, ontwerper en uitvoerder) bevredigend te realiseren?"

"Waarom worden technische hoogstandjes in de bouw slechts zeer beperkt gerealiseerd?" Technische gezien zijn er vaak meerdere oplossingen voor een probleem. Toch blijkt het vaak sociaal, economisch, praktisch of juridisch minder eenvoudig. Hier ontstaat tevens het probleem voor het achterblijven van verduurzaming in de bouw. "Duurzaamheid is erg belangrijk in de hedendaagse wereld. Hoewel bijvoorbeeld de autowereld de laatste jaren grote stappen heeft gezet, verloopt het in de bouw slechts zeer beperkt." Maaike's afstudeerproject was hierop gericht. Bij een groot ingenieursbureau heeft ze uitgezocht, waarom duurzaamheid vaak sneuvelt tijdens een project.

Een groot struikelblok bleek de communicatie te zijn. Communicatie is meer dan woorden, het gaat om het willen en kunnen verplaatsen in de ander. "Ik heb de technische en sociale taal leren spreken. Ik kan de sociale, economische, praktische of juridische situatie vertalen naar de technische en omgekeerd."

"Mijn afstudeerproject is erg belangrijk voor me geweest. Ik heb geleerd hoe verschillend er naar duurzaamheid wordt gekeken en dat verschillende mensen verschillende definities hebben wat betreft duurzaamheid."